La grupa di vedli che sona rock - Le grup di bêrbesc che sona rock

le grup di berbesc che sona rock
le grup di berbesc che sona rock
Na storia scrita y laureda ora dala 1a tlas B dla scola Mesana de Urtijëi cun dessënies di sculeies sota la direzion di maestri Margot Moroder, Priska Perathoner, Walter Pescosta y Alfred Tavella. Tesć per gherdëina di sculeies Hannes Mahlknecht y Hannes Moroder. Liber scrit per gherdëina y badiot
3,00 € each

Specifications

88-8171-015-3
Mahlknecht, Hannes + Moroder, Hannes
Istitut Ladin Micurà de Rü
1999
ilu. corusc
LAD
20